Välkommen!


Storesten Gård

En dryg mil utanför Alingsås ligger gården Storesten. En unik gård om 32 hektar, naturskönt beläget i brutet jordbrukslandskap, med anor från 1850-talet.


På gården hittar man vackra vyer kring Storesjön, trivsamma vandringsvägar i äldre skog med mossbeväxt mark och ett kulturminnesmärkt hus från 1700-talet.